Besøg af erhvervspraktikanten, Oscar!

1 of 1

Besøg af erhvervspraktikanten, Oscar!

Vi har haft fornøjelsen af, at have haft Oscar i 8. klasses erhvervspraktik på vores studio. Oscar har i løbet af sin praktik arbejdet som en del af teamet bag BørneRiget. Oscar har for nylig været indlagt på Rigshospitalets børneafdeling i en længere periode, og har derfor kunne bidrage med inspirerende viden omkring, hvad det vil sige at være indlagt som ung, samt hvilke tiltag, der kan gøre en indlæggelse på børnehospitalet bedre, nemmere og potentielt kortere.

Som erhvervspraktikant hos os, indgik Oscar på ligefod med de andre ansatte, i det daglige arbejde. Derfor har Oscar også haft mulighed for at udfolde og udvikle sine evner - til lige så stor glæde og gavn for os! 

Oscar sluttede ugen af med at fremlægge sine fantastiske ideer og kreative arkitektoniske løsningsforslag. Som i ethvert af vores projekt, er brugerinddragelse den allervigtigste grundsten for det fremadrettede strategiske arbejde.

Besøg af erhvervspraktikanten, Oscar!

Vi har haft fornøjelsen af, at have haft Oscar i 8. klasses erhvervspraktik på vores studio. Oscar har i løbet af sin praktik arbejdet som en del af teamet bag BørneRiget. Oscar har for nylig været indlagt på Rigshospitalets børneafdeling i en længere periode, og har derfor kunne bidrage med inspirerende viden omkring, hvad det vil sige at være indlagt som ung, samt hvilke tiltag, der kan gøre en indlæggelse på børnehospitalet bedre, nemmere og potentielt kortere.

Som erhvervspraktikant hos os, indgik Oscar på ligefod med de andre ansatte, i det daglige arbejde. Derfor har Oscar også haft mulighed for at udfolde og udvikle sine evner - til lige så stor glæde og gavn for os! 

Oscar sluttede ugen af med at fremlægge sine fantastiske ideer og kreative arkitektoniske løsningsforslag. Som i ethvert af vores projekt, er brugerinddragelse den allervigtigste grundsten for det fremadrettede strategiske arbejde.