Campus Viborg

2 of 2

Campus Viborg

VIA University College har igangsat et større ombygningsprojekt af de fysiske faciliteter i fællesområdet på Campus Viborg. Det er ambitionen at samle ansatte og studerende fra 4 forskellige korte- & mellemlange videregående uddannelser på et motiverende fællesområde, som skal skabe forudsætninger for både differentieret undervisning, fordybelse, vidensdeling og socialt samvær. Fællesområdet fungerer i dag indgang, kantine og opholdsrum, med mange bevægelsesgange på kryds og tværs af arealet. Det gør det mindre attraktivt som opholdssted, både i forbindelse med pauser og det faglige studieliv. 

Rosan Bosch Studio har det sidste års tid arbejdet på at udvikle et fællesareal, der med 5 rumligheder ophæver adskillelsen imellem uformelt samvær og fagligt arbejde. Dermed gøres arealet brugbart til aktiviteter, der spænder fra frokostpauser, socialt samvær, dialog og debat i områderne Ø-riget, Play og Bølgen til koncentreret arbejde, fremvisning og faglig vidensdeling i områderne Den Hemmelige Have og Dybet. Realiseringen af Rosan Bosch Studios nydesignede rammer for fællesområdet vil stå færdigt og klar til brug i december 2014. 

 Følg projektet på #CampusViborg

Campus Viborg

VIA University College har igangsat et større ombygningsprojekt af de fysiske faciliteter i fællesområdet på Campus Viborg. Det er ambitionen at samle ansatte og studerende fra 4 forskellige korte- & mellemlange videregående uddannelser på et motiverende fællesområde, som skal skabe forudsætninger for både differentieret undervisning, fordybelse, vidensdeling og socialt samvær. Fællesområdet fungerer i dag indgang, kantine og opholdsrum, med mange bevægelsesgange på kryds og tværs af arealet. Det gør det mindre attraktivt som opholdssted, både i forbindelse med pauser og det faglige studieliv. 

Rosan Bosch Studio har det sidste års tid arbejdet på at udvikle et fællesareal, der med 5 rumligheder ophæver adskillelsen imellem uformelt samvær og fagligt arbejde. Dermed gøres arealet brugbart til aktiviteter, der spænder fra frokostpauser, socialt samvær, dialog og debat i områderne Ø-riget, Play og Bølgen til koncentreret arbejde, fremvisning og faglig vidensdeling i områderne Den Hemmelige Have og Dybet. Realiseringen af Rosan Bosch Studios nydesignede rammer for fællesområdet vil stå færdigt og klar til brug i december 2014. 

 Følg projektet på #CampusViborg

 

Læs mere om Rosan Bosch's arbejde med projekter, som ophæver grænserne imellem det formelle og uformelle læringsrum, UCN.

Læs hele historien