Co-creation af medarbejderfaciliteter med LEGO

4 of 4

Co-creation af medarbejderfaciliteter med LEGO

I dag designer virksomheder i stigende grad arbejdsmiljøer, som kan relatere til, og efterligner medarbejdernes livsførelse. Designet af det fysiske arbejdsmiljø benyttes som et redskab til at tiltrække og fastholde medarbejdere med de rigtige kvalifikationer. Men, design benyttes også til at skabe udvikling og fremelske nye kvalifikationer hos medarbejderne. 

En af de seneste tendenser indenfor innovations-paradigmet sætter fokus på øget co-creation og virksomheder involverer i stigende grad medarbejderne i udviklingen af fysiske arbejdsmiljøer. LEGO oplever i disse dage en stigende efterspørgsel efter medarbejderfaciliteter, som kan bygge bro imellem en fragmenteret og i større grad international medarbejderstab. 

Co-creation af medarbejderfaciliteter med LEGO

I dag designer virksomheder i stigende grad arbejdsmiljøer, som kan relatere til, og efterligner medarbejdernes livsførelse. Designet af det fysiske arbejdsmiljø benyttes som et redskab til at tiltrække og fastholde medarbejdere med de rigtige kvalifikationer. Men, design benyttes også til at skabe udvikling og fremelske nye kvalifikationer hos medarbejderne. 

En af de seneste tendenser indenfor innovations-paradigmet sætter fokus på øget co-creation og virksomheder involverer i stigende grad medarbejderne i udviklingen af fysiske arbejdsmiljøer. LEGO oplever i disse dage en stigende efterspørgsel efter medarbejderfaciliteter, som kan bygge bro imellem en fragmenteret og i større grad international medarbejderstab. 

 

For at kortlægge medarbejdernes ønsker og nehov, udviklede Rosan Bosch Studio et workshopforløb, som skulle kortlægge om der var grundlag for at udvikle en ny type af medarbejderfaciliteter hos LEGO i Billund. Workshopforløbet forløb over to uger og involverede over 140 medarbejdere.

Rosan Bosch Studio benytter dialog og workshopforløb som en naturlig, integreret del af projektudviklingen. Alle udviklingsprocesser tager udgangspunkt i en grundig analyse og forståelse for den organisation og de behov, som projektet skal forankres i. Den grundlæggende antagelse er, at brugerne skal have ejerskab, for at udviklingen fortsætter indenfor de byggede rammer. På den måde danner workshopforløbet grundlag for et design, som understøtter organisationens bærende værdier og udviklingsmål.

Rosan Bosch Studio udviklede et nyt fysisk arbejdsmiljø til LEGO PMD i Billund (2011), som integrerer leg, kreativitet og arbejde i de fysiske rammer.

Læs hele historien