Storstilet åbning af tværfagligt læringsmiljø på Glasir

4 of 4

Storstilet åbning af tværfagligt læringsmiljø på Glasir

I BIGs hvirvelformede arkitektur har vi indrettet et innovativt læringsmiljø, der kommer til at forme fremtidige generationer på Færøerne.

Med vertikale brugslinjer samler vores special design for Glasir – Tórshavn College husets seks specialiserede etager, så tværfaglig interaktion er en naturlig del af den måde, eleverne bevæger sig rundt. I skolens centrale knudepunkter har vi skabt åbne mødesteder, og med en variation af rumtypologier understøtter designet differentierede læringssituationer for ungdomsuddannelserne.

Vores designkoncept for indretningen af Glasir gearer elever og lærere til at tænke anderledes over læring. Vi inviterer dem til at rykke ved gamle undervisningsvaner og i stedet navigere efter læringsbehov og samarbejdsmuligheder på tværs i huset.

Glasir – Tórshavn College samler 1500 elever fra gymnasium, handelsskole og teknisk gymnasium.

Storstilet åbning af tværfagligt læringsmiljø på Glasir

I BIGs hvirvelformede arkitektur har vi indrettet et innovativt læringsmiljø, der kommer til at forme fremtidige generationer på Færøerne.

Med vertikale brugslinjer samler vores special design for Glasir – Tórshavn College husets seks specialiserede etager, så tværfaglig interaktion er en naturlig del af den måde, eleverne bevæger sig rundt. I skolens centrale knudepunkter har vi skabt åbne mødesteder, og med en variation af rumtypologier understøtter designet differentierede læringssituationer for ungdomsuddannelserne.

Vores designkoncept for indretningen af Glasir gearer elever og lærere til at tænke anderledes over læring. Vi inviterer dem til at rykke ved gamle undervisningsvaner og i stedet navigere efter læringsbehov og samarbejdsmuligheder på tværs i huset.

Glasir – Tórshavn College samler 1500 elever fra gymnasium, handelsskole og teknisk gymnasium.