Design som en kilde til ny viden

1 of 1

Design som en kilde til ny viden

Torsdag den 26. oktober holder Rosan Bosch tale på Museu del Disseny i Barcelona. Her vil hun bl.a. tale om design som en kilde til ny viden. Desuden vil Rosan dele sit syn på, hvordan design kan fungere som et redskab til forandring og udvikling - hvordan påvirker design den måde vi opfører os på i skolen, på arbejdet og i samfundet generelt. Hvordan kan de fysiske omgivelser påvirke vores måde at udforske ny lærdom på, og vores måde at tænke på, og hvordan kan design inspirere os til livslang læring? 

Hvis du er i Barcelona, så kom med - der er gratis indgang! Læs mere om arrangementet her.

Design som en kilde til ny viden

Torsdag den 26. oktober holder Rosan Bosch tale på Museu del Disseny i Barcelona. Her vil hun bl.a. tale om design som en kilde til ny viden. Desuden vil Rosan dele sit syn på, hvordan design kan fungere som et redskab til forandring og udvikling - hvordan påvirker design den måde vi opfører os på i skolen, på arbejdet og i samfundet generelt. Hvordan kan de fysiske omgivelser påvirke vores måde at udforske ny lærdom på, og vores måde at tænke på, og hvordan kan design inspirere os til livslang læring? 

Hvis du er i Barcelona, så kom med - der er gratis indgang! Læs mere om arrangementet her.