Hospitalsindretning

2 of 2

Hospitalsindretning

LANDSVERK, den lokale bygherre har igangsat opførelsen af et nyt sygehus på Færøerne på 10.000 kvm, som skønnes at stå færdigt i 2018. H-Bygningen vil i kraft af sin placering ved indsejlingen til Thorshavn være synlig fra vandet og fra luften og har derved potentiale til at blive et varetegn for Thorshavn og Færøerne. 

Bag byggeprojektet ligger en ambition om at skabe verdens bedste arbejdsplads, at nedsætte stigmatisering af psykiatriske patienter, at understøtte samarbejde på tværs og skabe et varetegn for Færøerne. Der er sat fokus på tryghed, trivsel og menneskeligt nærvær - forudsætninger for en god arbejdsplads og et sundt miljø for patienter. Rosan Bosch Studio indgår som underrådgiver på projektet i samarbejde med Totalrådgiveren FAERPORT. RBS vil benytte kunst, inventar og interiørdesign, som et aktivt værdiskabende redskab og sikre, at de grundlæggende værdier og ambitioner bag projektet bliver en naturlig del af hverdagen på sygehuset, både for patienter, pårørende og personalet. 

 Følg projectet på #Landssjukrahusid og #Landssjúkrahúsið

Hospitalsindretning

LANDSVERK, den lokale bygherre har igangsat opførelsen af et nyt sygehus på Færøerne på 10.000 kvm, som skønnes at stå færdigt i 2018. H-Bygningen vil i kraft af sin placering ved indsejlingen til Thorshavn være synlig fra vandet og fra luften og har derved potentiale til at blive et varetegn for Thorshavn og Færøerne. 

Bag byggeprojektet ligger en ambition om at skabe verdens bedste arbejdsplads, at nedsætte stigmatisering af psykiatriske patienter, at understøtte samarbejde på tværs og skabe et varetegn for Færøerne. Der er sat fokus på tryghed, trivsel og menneskeligt nærvær - forudsætninger for en god arbejdsplads og et sundt miljø for patienter. Rosan Bosch Studio indgår som underrådgiver på projektet i samarbejde med Totalrådgiveren FAERPORT. RBS vil benytte kunst, inventar og interiørdesign, som et aktivt værdiskabende redskab og sikre, at de grundlæggende værdier og ambitioner bag projektet bliver en naturlig del af hverdagen på sygehuset, både for patienter, pårørende og personalet. 

 Følg projectet på #Landssjukrahusid og #Landssjúkrahúsið

 

I stedet for at arbejde med traditionelle udsmykninger, vil RBS stå for en kunstprogrammering til den nye H-bygning, hvor udvalgte lokale kunsthåndværkere og kunstnere vil blive inviteret til at udføre kunstdesign og kunsthåndværk, som vil blive en integreret del af det nye sygehus. Sygehuset kommer til at danne ramme om en daglig arbejdsplads for 800 medarbejdere, foruden patienter og pårørende. 

Læs også om Rosan Bosch Studios projekt for Hjerteafdelingen på Rigshospitalet.

Læs hele historien