Løkken Bibliotek

1 of 9
2 of 9
3 of 9
4 of 9
5 of 9
6 of 9
7 of 9
8 of 9
9 of 9

I Løkken svømmer børn og voksne i leg og kreativitet som følge af en inspirerende og innovativ ny indretning af det lokale bibliotek

Løkken Bibliotek

topic
Udvalgte / Identitet & indretning
year 2016

Ledelsen bag Løkken Bibliotek ønskede både at udfordre og inspirere børn og voksne til leg, læring og kreativitet på nye og fantasifulde måder. Der er derfor sat fokus på nye og anderledes læringssituationer i innovative fysiske rammer, som gør det muligt at arbejde på forskellige måder med dynamisk formidling af bibliotekets katalog. Det nye læringsmiljø med specialdesignet inventar er med til at understøtte forskellige læringssituationer på biblioteket.

Projektet er opstået på baggrund af et ønske om, at forfølge Kulturstyrelsens modelprogam for danske folkebiblioteker, som peger på en udvikling i bibliotekets funktion fra 'Collection' til 'Connection'. Men samtidig, fordi man ønsker at udnytte den synergi som opstår, når det lokale bibliotek og kulturhus flytter ind på den lokale skole.

I fremtiden kan byens ældre borgere nu fordybe sig i viden i ’havets’ afslappende omgivelser, imens skolens elever har fået plads til lektielæsning på studiepladserne imellem ’havens’ fleksible skillevægge. Borgere, skolens elever og lærere har samtidig glæde af bibliotekets tilbud om deltagelse i workshops i ’værkstedet’ i fritiden, eller som led i et undervisningsforløb. ’Torvet’ er bibliotekets nye samlingspunkt, og et sted til højtlæsning, udstilling af lokale produkter og relevante fagtemaer eller foredrag, imens de yngste borgere kan slænge sig med iPads eller Labtops i ’klitterne’. 

Den nye indretning har skabt rumlige rammer, der inviterer til at mødes og videndele på tværs, så for eksempel unge kan hjælpe ældre med IT, eller bibliotekaren kan hjælpe eleverne med lektierne. Skolen har åbnet dørene for lokal samfundet og danner nu ramme om en rig udstilling af viden på nye måder, samt tilbud om afholdelse af aktiviteter, som inspirerer på tværs af brugerne på biblioteket.

Biblioteket er designet med det særlige fokus for øje, at skabe mere vidensdeling på tværs af elever og borgere i Løkken by og samtidig udnytte synergien imellem Løkken Centralskole, Lokalhistorisk Arkiv og Kulturhus Løkken. Elever, lærere og borgere fra Løkken by har nu mulighed for, at benytte det fælles videns center på Løkken Central Skole og blive inspireret til at søge nye oplevelser og læring i og udenfor skoletiden.

Det skrev pressen.