Crealab

1 of 4
2 of 4
3 of 4
4 of 4

I samarbejde med Copenhagen Gaming Collective har Rosan Bosch Studio udviklet et undervisningsforløb bestående af to design camps, der guider eleverne igennem en designproces fra idé til realisering, og som er mundet ud i opførelsen af et nyt lærings – og fritidsmiljø på Kildegårdskolen kaldet Crealab.

Crealab

topic
Kultur & bevægelse
year 2016

Formålet med undervisningsforløbet har været, at invitere eleverne med ind i designprocessen og introducere dem til en verden fuld af kreativitet og handlinger. Crealab er placeret på Herlev bibliotek, men drives til dagligt af Kildegårdsskolen og er i fritiden et sted, hvor alle byens unge kan komme og hænge ud.

Crealab projektet er en inddragelsesprocesses, hvor de deltagende elever får en oplevelse af, at være medskabere af et stort, dynamisk læringsrum, mødested og fællesbibliotek, der kommer til at virke som katalysator for unges kreativitet, produktion, udvikling og læring i hele Herlev. Stedet henvender sig således til unge i aldergruppen 14 - 24 år og kan bruges både af skolen i skoletiden, og til fritidsaktiviteter efter skoletid.

Elevernes involvering i designprocessen giver dem en mulighed for, at afprøve den kreative designproces i praksis, og være med til at skabe et fælles bibliotek, som vil bidrage til at styrke de unges personlige, faglige og sociale kompetencer. Samtidig skal projektet fremme lysten til læring, og styrke motivationen for at gå i skole blandt eleverne.

Crealab processen er opdelt i to camps, hvor camp 1 drejer sig om at udvikle, afprøve og skabe modeler af stedet, imens camp 2 er der, hvor drømmene og idéerne rent faktisk bliver realiseret og bygget af eleverne selv, i samarbejde med håndværkere, og andre fagprofessionelle. Herefter finder ’Bygge Camp'en’ sted, hvor eleverne vil blive guidet igennem den endelige konkretisering og realisering af Herlev Biblioteks nye ’Crealab’.

Udviklingsforløbet i Crealab er et eksempel på, hvordan motivation, handling og samskabelse er de grundlæggende elementer for et sundt, udviklende og spændende læringsmiljø helt i tråd med Rosan Bosch Studios ambitioner om, at skabe læringsmiljøer, der involverer og engagerer.