Workshop om de 6 design principper

1 of 1

Kreativitet er den vigtigste valuta i fremtiden. Lær hvordan du kan transformere din skole til et differentieret læringsmiljø med workshoppen 'De 6 design principper' om designet af kreative skoler

Workshop om de 6 design principper

topic
Undervisning & institution
year 2016

Workshoppen 'De 6 design principper' består af et inspirationsoplæg og en workshop, med fokus på, at give deltagerne en forståelse for de uudnyttede potentiale, som ligger I designet af det fysiske læringsmiljø. Deltagerne vil blive introduceret til ‘design thinking’ teorien bag ved en Rosan Bosch skole og vil få de nødvendige redskaber til at arbejde med designet af det fysiske læringsmiljø som et udviklingsredskab til at understøtte undervisning i skolen. Workshoppen fokuserer på de følgende emner:

-  Behovet for et paradigmeskifte indenfor uddannelsessektoren, fra passiv til aktiv indlæring og hvordan det fysiske læringsmiljø kan understøtte og inspirere denne forandring.

-  Design som et forandringsredskab og det fysiske læringsmiljø som ‘den tredje lære’.

-  Det fysiske rums rolle og hvordan rummet påvirker børns nysgerrighed og motivation til at lære.

-  De 6 design principper der guider designet af en Rosan Bosch skole og det differentierede læringsmiljø som en forudsætning for nysgerrige, kreative og kritiske tænkere i det 21 århundrede.

-  Hvorfor designet af det fysiske læringsmiljø kan modarbejde pædagogiske idealer og intentioner i en skole og vigtigheden af at integrere pædagogikken, de organisatoriske principper og designet af det fysiske rum.

-  Debat om implementering af forandringer I det fysiske læringsmiljø, i forhold til økonomiske og rumlige begrænsninger