Projekter

(     Alle projekter     )

Crealab

I samarbejde med Copenhagen Gaming Collective har Rosan Bosch Studio udviklet et undervisningsforløb bestående af to design camps, der guider eleverne igennem en designproces fra idé til realisering, og som er mundet ud i opførelsen af et nyt lærings

ALBERTSLUND SYD

Med kunstneriske tiltag er anonyme og utrygge pletter i Albertslund Syd forvandlet til positive steder, der styrker bydelen

FREE ZONE

Free Zone er et humoristisk og debatskabende udstillingskoncept, der udfordrer kulturelle og sociale konventioner. Free Zone har været opført i Gøteborg, Budapest, København, Istanbul og New York

Skåde Skole

Med fokus på leg og bevægelse har Rosan Bosch skabt et næraktivitetsanlæg ved Skåde Skole i Århus, der kombinerer leg, sport og fantasi, og som tænker i nye måder at udfolde og bevæge sig på - på en sjov og udfordrende måde
MediaSpace / Illustration: schmidt hammer lassen

MEDIASPACE

Forslaget byder på et visionært projekt, der skaber den perfekte ramme for byens og borgernes fremtidige mødested og sætter nye standarder for biblioteker.
Projektet skaber visuel sammenhæng / Illustration: VTI-vistec

COPENHAGEN MILE

The Copenhagen Mile er et visionsprojekt langs gadestrækningen og i byrummet fra Kødbyen til Slotsholmen.

Den Røde Tråd

Det interaktive kunstprojekt, Den Røde Tråd, der indgik i U-turn kvadriennalen, trak i udstillingsperioden en linje mellem København og kunsten.

FOLKETINGET REV. 01

Rosan Bosch har opført udstillingen 'Folketinget Rev. 01' på Vestsjællands Kunstmuseum, der sætter spørgsmålstegn ved, hvad demokrati er, og hvordan demokrati ser ud

GUMSTRATEGY

Kunstprojekt Gumstrategy er en nytænkning af Folketinget, som med et glimt i øjet stiller spørgsmål til, hvad demokrati er, og hvordan demokrati ser ud
Den blodrøde masse, som flyder ud i foyeren og danner en pøl af rødt gummi, får

DANMARKSHUSET

Et udfordrende udsmykningforslag til indgangs- og trappepartiet i Danmarkshuset, Paris, markerer og forstærker husets identitet som et innovativt og kulturelt center

HOLMEHØJ

Kunst er en integreret del af Holmehøjen, et nyt parcelhuskvarter i Gundsømagle.
Arbejdet skal udføres forskellige steder / Piktogram: Rosan Bosch & Rune Fjord

DEN LEVENDE ARBEJDSPLADS

En levende arbejdsplads? Ja, for hvem foretrækker en død? Vi tilbringer en stor del af vores vågne tid på arbejde.
En frizone, hvor ideer kan flyde frit / Illustration: Rosan Bosch & Rune Fjord

NOVO NORDISK

For PDS-afdelingen i Novo Nordisk er udarbejdet et projektforslag til et innovativt arbejdsmiljø, der tager udgangspunkt i kunstens evne til at inspirere og bryde med vanetænkning

INTELLIGENCE

Intelligence’ er et lydværk, der kommunikerer med sit publikum på nye præmisser - både med lyd –og fravær af lyd

FORUM

’Forum’ er både en skulptur og et kommunikati-onsforum, der kan løfte os ud af omgivelserne og skabe afstand til hverdagen