Om os

(     Om os     )

Design som redskab til forandring

 

 "Hvad er den mest fleksible i et rum? Dig! Design skal bidrage til udviklingen af mennesker - til udviklingen af vores sind og krop. Det er ikke bare et redskab til dekoration, men også et værktøj for forandring." Rosan Bosch på TEDx i Indianapolis 2013.

Rosan Bosch Studio er en tværfaglig virksomhed, der arbejder i krydsfeltet mellem kunst, design og arkitektur. Vi tror på, at de fysiske rammer gør en forskel for vores måde at agere i verden. Derfor benytter vi design og indretning som aktive redskaber til at skabe forandring – hvad enten det drejer sig om byrum, skoler eller arbejdspladser.

Vores opgaveportefølje spænder fra små kunst- og udviklingsprojekter til totalindretninger af skoler, biblioteker og virksomhedsdomiciler. I hvert enkelt projekt tager vi udgangspunkt i kundens konkrete udfordringer og skræddersyr løsningen til de mennesker, der skal benytte den i det daglige. Med fokus på kreativitet og innovation omsætter vi ideer til fysisk produkt og skaber rum og miljøer, der gør en forskel. Se eksempler på vores projekter.

 

(     Sådan arbejder vi     )

Sådan arbejder vi


Har din skole, virksomhed eller organisation brug for ny luft under tanken? Her kan du læse mere om, hvordan vi arbejder og hvordan vi kan hjælpe dig til at skabe forandring gennem design og indretning.

Vores løsninger tager altid udgangspunkt i den enkelte kundes særlige behov, og brugerprocesser er en central del af opgaveløsningen. Alle vore projekter udvikles i tæt samarbejde med kunder, brugere og samarbejdspartnere for at sikre, at alle bliver hørt og får ejerskab til projektet, så der skabes sammenhæng mellem form, indhold og funktion.

Vi opdeler vores projekter i forskellige faser med hver deres økonomi og tidshorisont, og der kan altid indgås særskilte aftaler om de individuelle faser. Rosan Bosch teamet arbejder i alle faser af projektfuldførelsen; fra konceptudvikling over formgivning og budgettering til tilsyn og byggeledelse. 

Til hvert projekt sammensættes en kreativ taskforce, der følger projektet gennem alle faser. Rosan Bosch Studio består af et team af kunstnere, arkitekter, designere og akademikere og har kompetencer indenfor arkitektur og kreativ formgivning, kommunikation og formidling, procesledelse og brugerinddragelse. Vi samarbejder desuden med en række faste eksterne partnere, fagfolk og leverandører.

(     Om Rosan Bosch     )

Om Rosan Bosch


Bag virksomheden står kunstneren Rosan Bosch, som har arbejdet professionelt med kunst, design og arkitektur i mere end 20 år.

Gennem tværfaglige projekter bruger Rosan Bosch kreativiteten som redskab for innovation og forandring, stiller spørgsmålstegn ved indgroede kulturer og traditioner, og skaber rum for nye måder at tænke og handle på.

"Moderne samfund har brug for problemløsere og kreative tænkere! Vi har brug for dem, der er forberedt på fremtidens konstante videnstrøm og udvikling. Ved at benytte design som et redskab, tror jeg på, at det er muligt at udvikle vores fysiske omgivelser til meningsfulde og betydningsfulde oplevelser, som vil forberede os på fremtidens udfordringer." Rosan Bosch - TEDx i Indianapolis 2013.

Rosan Bosch har et internationalt afsæt i sit professionelle virke. Hun er født i Holland og er dels uddannet på Hogeschool voor de Kunsten, Utrecht, Holland, og dels på Universitat de Bellas Artes, Barcelona, Spanien. Hun har boet i blandt andet Spanien og Belgien, inden hun slog sig ned i Danmark.

Rosan Bosch Studio holder til i København og blev etableret 1. januar 2011. Fra 2001-2010 var Rosan Bosch partner i kunst- og designvirksomheden Bosch & Fjord.

(     Bogen om Rosan Bosch Studio     )

Bogen om Rosan Bosch Studio

 

Bogen ROSAN BOSCH (2012) er et rigt illustreret udvalg af kunst- og indretningsprojekter fra Rosan Bosch. Bogen fortæller samtidig en historie om, hvordan kunst, design og indretning kan ændre den virkelighed, der omgiver os.

Bogen giver eksempler på skoler, der gør læring til en leg gennem design og interiør. På kreative kontorindretninger, der giver medbejdere luft under tanken og virksomheder nye ideer. På kunstnerisk bearbejdning af offentlige rum, der vender tankemønstre på hovedet og nedbryder grænser mellem mennesker.

Bestil et eksemplar af bogen, eller klik på billedet til højre og se den elektroniske version!