Program Employee Day May 4th 2015

EMPLOYEE DAY MAY 4TH 2015

8.30-8.35       Välkommen till Kulturhuset Stadsteatern: Ingemar Fasth, litteraturchef

8.35-8.45       Varför har vi en framtidsdag? Katti Hoflin, stadsbibliotekarie, Maria Mårsell, chef för vuxenbiblioteken i Kulturhuset Stadsteatern och Helena Gomér, chef för barnbiblioteken i Kulturhuset stadsteatern.

8.45-9.00       Vilken roll ska biblioteken spela? Roger Mogert, kultur- och stadsbyggnadsborgarråd.

9.05-9.35       Vad drar i en stad? Om flyttmönster och värderingar i ett framtida Stockholm. Malena Anderson, framtidsstrateg, Kairos Future.

9.40-10.10     Fika.

10.10-10.35   Hur ska vi förhålla oss till de utmaningar och möjligheter som den tekonologiska utvecklingen ställer oss inför? Karim Jebari, fil dr i filosofi vid Institutet för framtidsstudier och KTH.

10.40-11.10    Vägval bibliotek – om biblioteksrummet, böckerna och det demokratiska uppdraget? Samtal mellan Eric Schüldt, journalist och författare, och Rosan Bosch, arkitekt.

11.15-11.20   Hur jobbar vi med framtidsstrategin? Katti Hoflin, Maria Mårsell och Helena Gomér.

11.20-11.30    Framtidssagan börjar: Katti Hoflin.